Hi

I need some help with a game i need to programm in java , its called Yathzee.

I work in the program , IntelliJ

I have most of the code but now i need to make a main, a tester to test the program .

Could someone please tell me how to make a tester so i can test my program in IntelliJ

The class dobbelsteen -> Dice
public class Dobbelsteen {
  private int aantalOgen = 0;
  private boolean StaatVast = false;
  private Random rnd = new Random();
 
  public Dobbelsteen() {
  }
 
  public int Gooi(){
    return rnd.nextInt(6)+1;
  }
 
  public void zetVast(){
    StaatVast = true;
  }
 
  public void zetLos(){
    StaatVast = false;
  }
 
  public int getAantalOgen() {
    return aantalOgen;
  }
 
  public boolean isStaatVast() {
 
    return StaatVast;
  }
}

The class Player
public class Speler {
  private String naam = "";
  private int aantalWorpen = 0;
  private int[] punten = new int[14];                                         //omdat er ook nog een bonus van 35 punten verdiend kan worden is er 1 vakje extra
 
  public Speler(String naam) {
    this.naam = naam;
  }
 
  public String getNaam() {
    return naam;
  }
 
  public void setNaam(String naam) {
    this.naam = naam;
  }
 
  public void verhoogAantalWorpen(){
    aantalWorpen++;
  }
 
  public void herstartAantalWorpen(){                                         //zet het aantal worpen terug op nul
    aantalWorpen = 0;
  }
 
  public int[] getPunten() {
    return punten;
  }
 
  public void setPunten(int[] punten) {
    this.punten = punten;
  }
}

The class game:
public class Spel {
  private int aantalSpelers;
  ArrayList<Speler> spelers = new ArrayList<Speler>();
  ArrayList<Dobbelsteen> dobbelstenen = new ArrayList<Dobbelsteen>();
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 
 
 
  public Spel(int aantalSpelers) {                                           //maak een nieuw spel aan met x aantal spelers
    this.aantalSpelers = aantalSpelers;
    for (int i=0; i==aantalSpelers; i++) {                                      //herhaalt x aantal keer om een lijst met spelers te maken
      System.out.println("Geef de naam van de speler in:");
      Speler s = new Speler(scanner.nextLine());
      spelers.add(s);
    }
 
    for(int j=0; j==3; j++){
      Dobbelsteen d = new Dobbelsteen();                                      //maak een lijst met dobbelstenen
      dobbelstenen.add(d);
    }
  }
 
  public void zetDobbelsteenVast(int i){                                        //Zet een dobbelsteen op index i vast
    Dobbelsteen d = new Dobbelsteen();
    d=dobbelstenen.get(i);
    d.zetVast();
    dobbelstenen.set(i, d);
  }
 
  public void zetDobbelsteenLos(int i){                                        //Zet een dobbelsteen op index i los
    Dobbelsteen d = new Dobbelsteen();
    d=dobbelstenen.get(i);
    d.zetLos();
    dobbelstenen.set(i, d);
  }
 
  public void gooi(){                                                 //Gooi met alle dobbelstenen die niet vast staan
    int teller = 0;
    for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
      if(!dobbelsteen.isStaatVast()){
        dobbelsteen.Gooi();
        dobbelstenen.set(teller++, dobbelsteen);
      }
    }
  }
 
  public int controleerPunten(int soort){                                       //controleer of de gewilde punten mogelijk zijn geeft het aantal punten terug en als het niet klopt -1
    int resultaat = 0;
    switch(soort){
      case 1:
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          if(dobbelsteen.getAantalOgen()==1){
            resultaat += 1;
          }
        }
        return resultaat;
      case 2:
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          if(dobbelsteen.getAantalOgen()==2){
            resultaat += 2;
          }
        }
        return resultaat;
      case 3:
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          if(dobbelsteen.getAantalOgen()==3){
            resultaat += 3;
          }
        }
        return resultaat;
      case 4:
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          if(dobbelsteen.getAantalOgen()==4){
            resultaat += 4;
          }
        }
        return resultaat;
      case 5:
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          if(dobbelsteen.getAantalOgen()==5){
            resultaat += 5;
          }
        }
        return resultaat;
      case 6:
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          if(dobbelsteen.getAantalOgen()==6){
            resultaat += 6;
          }
        }
        return resultaat;
      case 7:                                                   //TOAK
 
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          for (Dobbelsteen dobbelsteen1 : dobbelstenen) {
            for (Dobbelsteen dobbelsteen2 : dobbelstenen) {
              if(dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2)){
                if(dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen1.getAantalOgen() && dobbelsteen1.getAantalOgen() == dobbelsteen2.getAantalOgen()){
                  for (Dobbelsteen dobbelsteen4 : dobbelstenen) {
                    resultaat += dobbelsteen4.getAantalOgen();
                  }
                  return resultaat;
                }
              }
            }
          }
        }
        break;
      case 8:                                                   //FOAK
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          for (Dobbelsteen dobbelsteen1 : dobbelstenen) {
            for (Dobbelsteen dobbelsteen2 : dobbelstenen) {
              for (Dobbelsteen dobbelsteen3 : dobbelstenen) {
                if(dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) == dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3) ||dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) == dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) == dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3)){
                  if(dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen1.getAantalOgen() && dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen2.getAantalOgen() && dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen3.getAantalOgen()){
                    for (Dobbelsteen dobbelsteen4 : dobbelstenen) {
                      resultaat += dobbelsteen4.getAantalOgen();
                    }
                    return resultaat;
                  }
 
                }
              }
            }
          }
        }
        break;
      case 9:                                                   //Kleine straat
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          for (Dobbelsteen dobbelsteen1 : dobbelstenen) {
            for (Dobbelsteen dobbelsteen2 : dobbelstenen) {
              for (Dobbelsteen dobbelsteen3 : dobbelstenen) {
                if(dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen1.getAantalOgen() - 1 && dobbelsteen1.getAantalOgen() == dobbelsteen2.getAantalOgen() - 1 && dobbelsteen2.getAantalOgen() == dobbelsteen3.getAantalOgen() -1){
                  return 30;
                }
              }
            }
          }
        }
        break;
      case 10:                                                   //Grote straat
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          for (Dobbelsteen dobbelsteen1 : dobbelstenen) {
            for (Dobbelsteen dobbelsteen2 : dobbelstenen) {
              for (Dobbelsteen dobbelsteen3 : dobbelstenen) {
                for (Dobbelsteen dobbelsteen4 : dobbelstenen) {
                  if(dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen1.getAantalOgen() - 1 && dobbelsteen1.getAantalOgen() == dobbelsteen2.getAantalOgen() - 1 && dobbelsteen2.getAantalOgen() == dobbelsteen3.getAantalOgen() - 1 && dobbelsteen3.getAantalOgen() == dobbelsteen4.getAantalOgen() -1){
                    return 40;
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
        break;
      case 11:                                                   //full house = TOAK + Paar
 
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {                              //TOAK
          for (Dobbelsteen dobbelsteen1 : dobbelstenen) {
            for (Dobbelsteen dobbelsteen2 : dobbelstenen) {
              for (Dobbelsteen dobbelsteen3 : dobbelstenen) {
                for (Dobbelsteen dobbelsteen4 : dobbelstenen) {
                  if(dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2)){
                    if(dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen1.getAantalOgen() && dobbelsteen1.getAantalOgen() == dobbelsteen2.getAantalOgen()){
                      if(dobbelsteen3.getAantalOgen() == dobbelsteen4.getAantalOgen()){          //paar
                        return 25;
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
        break;
      case 12:                                                   //Kans
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          resultaat += dobbelsteen.getAantalOgen();
        }
        return resultaat;
      case 13:                                                   //yathzee
        for (Dobbelsteen dobbelsteen : dobbelstenen) {
          for (Dobbelsteen dobbelsteen1 : dobbelstenen) {
            for (Dobbelsteen dobbelsteen2 : dobbelstenen) {
              for (Dobbelsteen dobbelsteen3 : dobbelstenen) {
                for (Dobbelsteen dobbelsteen4 : dobbelstenen) {
                  if(dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) == dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3) ||dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) == dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) == dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen4) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen1) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen4) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen2) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen4) || dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen) != dobbelstenen.indexOf(dobbelsteen3)){
                    if(dobbelsteen.getAantalOgen() == dobbelsteen1.getAantalOgen() && dobbelsteen1.getAantalOgen() == dobbelsteen2.getAantalOgen() && dobbelsteen2.getAantalOgen() == dobbelsteen3.getAantalOgen() && dobbelsteen3.getAantalOgen() == dobbelsteen4.getAantalOgen()){
                      return 50;
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
    }
    return -1;
  }
 
  private void bonusPunten(){                                             //checkt of bonuspunten gegeven mogen worden + geeft ze
    int[] punten = new int[14];
    for (Speler speler : spelers) {
      punten = speler.getPunten();
      if(punten[0]+punten[1]+punten[2]+punten[3]+punten[4]+punten[5] > 35){
        punten[14] = 35;
        speler.setPunten(punten);
      }
    }
  }
}