need help solving this question asap plzzzzzzzzzz

Printable View