What makes a "good" encryption algorithm?

Printable View